به دنبال چرایی لغو پروازهای تهران-بندرلنگه هستم

به دنبال چرایی لغو پروازهای تهران-بندرلنگه هستم

بندرعباس -نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس گفت: قدمت فرودگاه بندرلنگه مربوط به امروز و دیرو نیست بلکه هم دوره فرودگاه مهرآباد است اما نمی دانم چرا امروز باید کاری کنیم که پروازهای آن لغو شود...
۷۶
۱
۱۶:۵۳ ۱۳۹۸-۰۲-۳۰