سنخیت کمرنگ محصولات سینمایی با واقعیت جامعه

سنخیت کمرنگ محصولات سینمایی با واقعیت جامعه

مشهد- ایرنا- سینما پدیده ای است که راه خود را طی 100سال اخیر در میان جوامع بشری باز و خود را به اشکال گوناگون و در قالبهای متفاوت به انسان معاصر عرضه کرده است و قدرت بسیار زیادی یافته است لذا ضرورت نز...
۷۵
۱
۱۲:۵۷ ۱۳۹۸-۰۳-۰۱