سازمان مالیات: فقط خریداران سکه از بانک مرکزی مالیات می دهند

سازمان مالیات: فقط خریداران سکه از بانک مرکزی مالیات می دهند

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی درباره اینکه طرح جدید مالیات بر سکه دقیقاً شامل چه کسانی خواهد شد؟ گفت: بر اساس دستورالعمل شماره ابلاغ شده در ۱۲ خردادماه سال جاری همه خریداران سکه که در سا...
۲۶
۱
۱۲:۵۰ ۱۳۹۸-۰۳-۲۹
تلاش برای راه اندازی دومین مرکز حراج صنایع دستی ایران در اصفهان

تلاش برای راه اندازی دومین مرکز حراج صنایع دستی ایران در اصفهان

رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور در بازدید از مراکز تجارت نوین صنایع دستی اصفهان گفت: در تلاشیم تا پس از تهران، دومین مرکز حراج صنایع دستی ایران را مطابق با استانداردهای بین المللی در اصفهان راه اندازی ک...
۴۵
۲
۱۲:۴۸ ۱۳۹۸-۰۳-۲۹