جزئیات جدید از مهمترین سامانه پدافندی ساخت ایران

جزئیات جدید از مهمترین سامانه پدافندی ساخت ایران

معاون وزیر دفاع گفت: سامانه باور ۳۷۳ قابلیت دفاع از فضای کشور از سطوح پائین تا ارتفاع ۶۵ کیلومتری را دارد، برد آن حدود ۳۰۰ کیلومتر است، قابلیت کشف و شناسایی و اولویت بندی همزمان ۱۰۰ هدف را داشته و می ...
۶
۱
۱۹:۲۰ ۱۳۹۸-۰۵-۳۰
جزئیات جدید از مهمترین سامانه پدافندی ساخت ایران

جزئیات جدید از مهمترین سامانه پدافندی ساخت ایران

معاون وزیر دفاع گفت: سامانه باور ۳۷۳ قابلیت دفاع از فضای کشور از سطوح پائین تا ارتفاع ۶۵ کیلومتری را دارد، برد آن حدود ۳۰۰ کیلومتر است، قابلیت کشف و شناسایی و اولویت بندی همزمان ۱۰۰ هدف را داشته و می ...
۸۶
۱
۱۹:۱۵ ۱۳۹۸-۰۵-۳۰
نکوداشت پدر مطالعات هم گروهی ایران در شیراز برگزار می شود

نکوداشت پدر مطالعات هم گروهی ایران در شیراز برگزار می شود

استان ها gt; فارسشیراز - ایرنا- در آستانه روز پزشک دانشگاهیان ، اندیشمندان و استادان حوزه های پزشکی و نخبه پروری روز پنجشنبه ۳۱ مرداد در آیین ملی پاسداشت نخبگی از خدمات دکتر رضا ملک زاده معاون وزیر به...
۱۱
۱
۱۸:۵۳ ۱۳۹۸-۰۵-۳۰
آبیاری مکانیزه بیش از ۵۸ درصد فضای سبز شهر تهران

آبیاری مکانیزه بیش از ۵۸ درصد فضای سبز شهر تهران

مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرداری تهران با بیان اینکه هم اکنون به طور میانگین بیش از ۵۸درصد مساحت فضای سبز شهر تهران تحت پوشش آبیاری مکانیزه بوده و با استفاده از شبکه های آبیاری تحت فشار ( ...
۹۸
۱
۱۸:۰۲ ۱۳۹۸-۰۵-۳۰