بناهای تاریخی تصویرگر هویت، فرهنگ و تمدن اقوام

بناهای تاریخی تصویرگر هویت، فرهنگ و تمدن اقوام

قزوین - ایرنا - بناهای تاریخی را باید معرف و تصویرگر هویت، فرهنگ و تمدن اقوام و سرزمین دانست، بویژه در میهن ما که صاحب تمدنی غنی است این بناها دریچه ای برای معرفی فرهنگ، هنر، معماری، علم، اقتصاد و سیا...
۱۴
۱
۱۸:۰۸ ۱۳۹۸-۰۱-۲۹
بناهای تاریخی تصویرگر هویت، فرهنگ و تمدن اقوام

بناهای تاریخی تصویرگر هویت، فرهنگ و تمدن اقوام

قزوین - ایرنا -بناهای تاریخی را باید معرف و تصویرگر هویت، فرهنگ و تمدن اقوام و سرزمین دانست، بویژه در میهن ما که صاحب تمدنی غنی است این بناها دریچه ای برای معرفی فرهنگ، هنر، معماری، علم، اقتصاد و سیاس...
۸۱
۱
۱۷:۵۸ ۱۳۹۸-۰۱-۲۹
کانون نخبگان جوان پایتخت افتتاح شد

کانون نخبگان جوان پایتخت افتتاح شد

تهران-ایرنا- کانون نخبگان جوان شهر تهران زیر مجموعه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در جریان ویژه برنامه «فصل امید» افتتاح شد.
۷
۱
۱۷:۱۶ ۱۳۹۸-۰۱-۲۹