زمین های دولتی در اختیار بازآفرینی قرار می گیرد

زمین های دولتی در اختیار بازآفرینی قرار می گیرد

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که طبق قانون، دستگاه های دولتی مکلف به در اختیار گذاشتن زمین های مازاد خود برای پروژه های بازآفرینی هستند گفت: از هفته گذشته در بانک مسکن امکان ثبت درخواست متقاضیا...
۴۲
۱
۰۸:۳۶ ۱۳۹۸-۰۴-۰۴
کوشنر: امضای توافقنامه مستلزم راه حلی میانه بین طرح عربی و موضع اسرائیل است

کوشنر: امضای توافقنامه مستلزم راه حلی میانه بین طرح عربی و موضع اسرائیل است

جارد کوشنر در آستانه برگزاری کارگاه اقتصادی منامه اظهار کرد، معتقد است کارگاه منامه موفقیت آمیز خواهد بود و تعداد زیادی از سرمایه گذاران در آن شرکت خواهند کرد. وی در عین حال تکذیب کرد که تحریم این کار...
۶۲
۱
۰۸:۳۳ ۱۳۹۸-۰۴-۰۴
اولویت بندی مناطق در حفاظت از آب ضروری است

اولویت بندی مناطق در حفاظت از آب ضروری است

قروه- دادستان قروه اولویت بندی در حفاظت از منابع آب را مهم دانست و با بیان اینکه تکلیف قانونی مشخص است، گفت: اگر هر اداره ای به وظیفه خود عمل کند هیچ مشکلی در جامعه پیش نخواهد آمد.
۸۶
۱
۰۸:۳۱ ۱۳۹۸-۰۴-۰۴